אתר הועדה המקומית לתכנון ולבניה מצפה אפק

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.


החל מה- 03.04.2016 יכנס לתוקפו שלב נוסף ברפורמה בחוק התכנון והבניה המחייבת הגשת בקשות להיתרי בניה ובקשות למידע דרך המערכת המקוונת - רישוי זמין של מנהל התכנון


על כן, יתקבלו בועדה בקשות להיתר ולמידע להיתר אך ורק בצורה מקוונת 
קישור - הסבר למשתמש במערכת המקוונת


במידה ונתקלת בתקלה באתר הועדה, אנא עדכן אותנו דרך "צור קשר" עם פרוט מהות התקלה


mainpicmainpic

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצות, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הוועדה ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה בלבד.