הנחיות מרחביות - גני תקווה

הנחיות מרחביות פרטניות


פרט בור חלחולפרטי פיתוח גני תקווה
מקרא ריצוף
פ-1 א.ש.כביש פ-2 הנמכת א.ש
פ-3 א.ש.לכניסת רכב פ-4 א.גן
פ-5 פתח לעץ פ-6 פתח לעץ קיים
פ-7 פתח רחב לעץ קיים
פ-8 פתח לעץ בחניון
פ-10א א.תעלת שפה פ-9 א.ש לאי פ-10 א.ש.למעבר פ-11 ריצוף במדרכה
פ-12 ריצוף בר. שרות
פ-13 ריצוף בתחום צומת
פ-13 ריצוף בתחום ת.אוטובוס
פ-14 ריצוף בחנייה
פ-15 ריצוף מנקז בחנייה
פ-16 סלילת אספלט
פ-17 ר.מעגל תנועה פ-18 ר.אבני פסיעה פ-19 ר.רחבת גן
מקרא קירות ומדרגות
פ-21 קיר תמך
פ-22 ק.הפרדה פ-23 ק.נקיון פ-24 ק.ישיבה
פ-25 ק.למערכות תשתית
פ-26 מדרגות
פ-31 מעקה בטיחות
פ-32 גדר מוסדית
פ-35 גדר הפרדה פ-36 מגן לעץ פ-37 מגן לעץ ליד רכב
פ-38 דלת רפרפה לנישה
פ-41 אשפון פ-42 ספסל פ-43 ברזייה פ-44 ע.מחסום
פ-45 מ.לאופניים פ-46 ע. תמרור פ-47 מושב בטון פ-48 מ.ישיבה
פ-50 בור חידור פ-51 משחקי רצפה פ-52 הגנה לעץ קיים
פ-53 משטח דשא סינטטי פ-55 סככה עם קירוי בד
כותרת
רשימת חומרי גמר
פ-33 מ.יד מעוגן לקיר פ-34 מ.יד מעוגן לקרקע
פ-56 אשפתון כלבים פ-57 מ.ישיבה נגישה
פ-49 ת.אוטובוס
פ-27 פ.נטיעה מוגבה לעץ קיים
ריצוף צומתהנחיות לאצירת אשפה
אוגדן אשפה

עקרונות הפרדה ואצירת אשפה
החיות לתכנון מערך אשפה - מרכזי אצירה שכונתיים
הנחיות לתכנון מערך אשפה - מבני מגורים צמודי קרקע
הנחיות לתכנון מערך אשפה - מבני מגורים 5-36 דירות
הנחיות לתכנון מערך אשפה - מבני מגורים רבי דירות
הנחיות לתכנון מערך אשפה - גני ילדים
הנחיות לתכנון מערך אשפה - בתי ספר
הנחיות לתכנון מערך אשפה - משרדים
הנחיות לתכנון מערך אשפה - מבני מסחר
הנחיות לתכנון מערך אשפה - מסעדות, בתי קפה, חדי אוכל וכד'
הנחיות לתכנון מערך אשפה - אולמי שמחות
הנחיות לתכנון מערך אשפה - מתחמי בילוי
הנחיות לתכנון מערך אשפה - תחנות תדלוק
הנחיות לתכנון מערך אשפה - מבנה קטן שלא למגורים