דברי יו"ר הועדה

הועדה המקומית - מרחבית לתכנון ולבנייה "מצפה אפק", מברכת את ציבור המבקרים באתר.
האתר הוקם בכדי לשפר ולהעלות את רמת השירות לציבור הרחב, הנזקק לשירותי הועדה.
מרחב התכנון של הועדה המקומית - מרחבית לתכנון ולבניה "מצפה אפק" כולל את היישובים הבאים:גני תקווה, באר יעקב, כוכב יאיר - צור יגאל, סביון - גני יהודה ובית דגן.
מכלול תהליכי אישור תוכניות, מתן היתרי בניה ופיקוח על הבניה בתחום רשויות אלה, נעשה ע"י הועדה המקומית.
באתר זה, ניתן לקבל מידע אודות:
הליכי אישור תוכניות ומידע תכנוני, פרטי גושים וחלקות במרחב התכנון המקומי, בניין, מידע על מצב בקשה מרגע הגשתה, מידע על ישיבות הועדה, תעריפי אגרות והיטלים.
ניתן להוריד מהאתר טפסים הנחוצים לצורך קבלת היתרי בניה, ולצפות בנוהלי העבודה הקיימים.
אני מקווה, כי שירות חדש זה, יקל על התושבים, הנעזרים בשירותי הועדה המקומית.
נשמח לקבל הערותיכם בדבר שיפורים ורעיונות חדשים לתועלת הציבור.

 
 


בברכה

משה פרץ
יו"ר הועדה לתכנון ובניה
מצפה אפק