באר יעקב
ראש המועצה
ניסים גוזלן

אתר המועצה
www.b-y.org.il