ראש המועצה
שימי אליאל

אתר המועצה
www.kokhav-yair.muni.il