ראש המועצה
מוטי לנדאו

אתר המועצה
www.savyon.muni.il